2016-03-11 08:26 #0 av: sivert sunnemalm

Järntomahawk original 1795, skaftet nytt.